کلیه خدمات مربوط به صنعت فلز شامل تراشکاری و قالب سازی و رنگ آمیزی و آهنگری