پرسکاری

بنیاد صنعت داوری

پرسکاری بنیاد صنعت داوری یک واحد مرتبط با واحد قالب سازی این مجموعه می باشد به طوریکه کلی قالب های سنبه ماتریس تولید شده در قالب سازی برای اجرا به واحد پرسکاری منتقل و بعد از تنظیم و نصب مورد استفاده قرار می گیرند

خط مشی بنیاد صنعت داوری

ما هموراه به اصول خود که کیفیت محصولات ما می باشد پایبند هستیم

کیفیت

کیفیت همواره سرلوحه تمان اهداف این مجموعه می باشد

دقت

پرسکاری با ماشین های بروز با بهرو وری از دقت بالا

سرعت

تولید مستمر با بالاترین سرعت

بنیاد صنعت داوری,دانلود آموزش نصب

خدماتی بی نظیر

همواره کیفیت سرلوحه کار ما می باشد

تولید ملی 

قبول انواع سفارش پرسکاری از سراسر کشور

سرعت کاری

دارای ماشین های پرس ضربه ای از توناژ 12 تا 120 تن

خط کامل پرسکاری با انواع ماشین پرس ضربه ای

دریافت سفارش از سراسر کشور

تماس با ما

بنیاد صنعت داوری,دانلود آموزش نصب